Fastighetsregisterutdrag

18,00 

Av fastighetsregisterutdraget framgår basuppgifter om fastigheten, exempelvis fastighetsbeteckning, registreringsdatum och areal. På utdraget finns också information om fastighetsbildning och om planer, servitut och nyttjanderätter samt andelar i samfällda områden som hänför sig till fastighetsregisterenheten. 

Du behöver ett fastighetsregisterutdrag när du ansöker om bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och tillstånd för miljöåtgärder. 

Om du behöver mer än en fastighets information, vänligen lägg till en ny separat beställning i din varukorg

Leverans av registerutdrag per e-post. Ange i betalningssidan tilläggsinformationen om du vill hämta utdraget från servicepunkt Kompassen (Krämaretorg B, 06100 Borgå).

Artikelnr: 104001 Kategori: